Klauzula Informacyjna

Kto jest administratorem Państwa danych?

 • Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Zakład Techniczny PROPAN Andrzej Dzwonnik, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Inwalidów 51

Jak można uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych?

 • W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 52 366 75 50 lub w siedzibie firmy przy ul. Inwalidów 51 w Bydgoszczy.

W jakim celu dane będą przetwarzane?

Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO na potrzeby:

 • Zawarcia i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją - art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego i innych wniosków art. 6 ust. 1 lit. f 
 • RODO

Kto jest odbiorcą danych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które będą je przetwarzały, m.in.:

 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków lub na żądanie właściwego organu (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

Przez jaki czas dane będą przechowywane?

 • Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego Zakładu i zachowania zasady rozliczalności.

Jakie są uprawnienia osób, których dane są przetwarzane?

 • Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 
 • Uprzejmie informujemy, że w sytuacji gdy przetwarzanie narusza przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

 • W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy liczbę wizyt na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Oznacza to, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Natychmiastowe ciepło

Oszczędnie i bezpiecznie

Pełna gama gazów

Szeroka gama usług

Kontakt z nami

Dane kontaktowe

 • Ulica: Inwalidów 51
 • Miejscowość: Bydgoszcz
 • Tel. kom.: +48 608 694 867

Biuro Handlowe

 • Tel.: (52) 366-75-50
 • Tel./fax: (52) 342 40 51
 • Tel. kom.: 608-694-867
 • E-mail: biuro@ztpropan.pl

Serwis Techniki Grzewczej

Koordynator sprzedaży

Logistyk